سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد رحمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

در این مقاله راه رفتن انسان بوسیله منطق شبکه های عصبی مدلسازی شده و سپ س از این مدل برای ایجاد حرکت مطلوب و مناسب در یک ربات انسان نما استفاده شده است. شبکه های مورداستفاده برای مدل سازی و شناسایی سیستم از شبکه های MLP با توابع تانژانت هیپربولیک و خطی می باشند . روش یادگیری نیز که مورداستفاده قرار می گیرد دراکثر شبکه ها از نوعLM می باشد. در تعداد کمی از شبکه ها نیز ازالگوریتم یادگیری BP استفاده شده است. یادگیری در این نوع شبکه ها همه از نوع یادگیری با ناظر است که سیگنال معلم داده های تجربی میباشند.