سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه ابراهیم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین شمسی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مدولاتورهای سیگما دلتای آسنکرون بدون استفاده از کلاک اطلاعات موجود دردامنه سیگنال ورودی را درپهنای پالس سیگنال خروجی کدمی کنند دراین مدولاتورها چون از کلاک برای نمونه برداری استفاده نمی شود نویز کوانتیزاسیون که درمدولاتورهای سنکرون به هنگام نمونه برداری ایجاد می شود وجود ندارد که این یکی از مهمترین مزیت این نوع مدولاتورها است دراین مقاله یک مدولاتور سیگما دلتای آسنکرون مرتبه دو بطور کامل بررسی می شود با شبیه سازی انجام شده درمتلب SFDR=79.55dB درپهنای باند ۸MHZ قابل حصول است همچنین پیاده سازی مدولاتور با عناصر ایده آل مداری بررسی شده است که نتایج آن مشابه با متلب است.