سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پویان رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
فریدون سرمدیان – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی مناطق خشک و نیمه خشک، فرسایش آبی میباشد، فرسایش باعث شستشو، انتقال و ترسیب ذرات خاک، میشود . انتقال خاک مزارع و باغها در اراضی دیگر، بهبود وضعیت حاصلخیزی آن اراضی را موجب میشود، ولی در صورتی که خاک غیر حاصلخیز ( مانند خاک مناطق کوهستانی ) به اراضی کشاورزی حمل شود و در آنجا تجمع یابد، کاهش حاصلخیزی خاک آن اراضی را به دنبال خواهد داشت، همچنین با رسوبگذاری در آبراهه ها، سبب انسداد آنها میشود . لذا مطالعه استعداد تولید رسوب آبهای سطحی در اراضی پایین دست، به منظور برنامه ریزی
اقدامات مدیریتی اراضی بالادست، جهت کاهش فرسایش و تولید رسوب، بسیار لازم و ضروری میباشد . حوضه رودخانه کردان که در شمال غربی شهرستان کرج واقع شده است، از رشته کوه های البرز شروع و به دشت نظر آباد، ختم میشود . %55 مساحت حوضه، شامل مرتع با پوشش گیاهی ضعیف و % 30 آن شامل مرتع با پوشش گیاهی متوسط میباشد . % 15 باقیمانده را باغات میوه، در پایین دست حوضه میپوشاند . با توجه به کوهستانی بودن منطقه و مشکل بودن مطالعات پیوسته هیدرولوژیکی، استفاده از روشهای ارزان، سریع و دقیق، ضروری است . مدلAvSWAT ، با استفاده از اطلاعات اولیه از وضعیت اراضی و اقلیم منطقه، قادر است در محیطArcView مقدار،تولید رسوب خروجی حوضه رودخانه را در طول زمان اندازه گیری، و حتی برای سالهای آینده نیز پیش بینی کند .