سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسترن حاجی حیدری – مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و مدیر سرمایه گذاری شرکت مگفا
محمدرضا حائری یزدی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

باتوجه به اهمیت همراستا شدن با تغییرات محیطی و نوآوری در کسب و کارها از یک طرف و ایجاد توانایی پیش بینی نتایج و تاثیرات تصمیم های مدیریتی برای تغییر مدل کسب و کار از سوی دیگر استفاده از شیوه های پویا و منعطف برای تحلیل و طراحی کسب و کارها از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است شبیه سازی سناریوهای متعدد تصمیم گیری برا ی مدیران به منظور امکان بررسی نتایج تصمیمات مختلف براجزای مدل کسب و کار روابط بین اجزا و از همه مهمتری بر نتیجه نهایی یا منافع حاصل از تصمیم درمحیط متحول کسب و کار کنونی ضروری است مرکز گسترش فناوری اطلاعات مگفا بعنوان شرکتی پیشرو درحوزه فناوری اطلاعات نیازمنددر اختیار داشتن ابزارهای مهندسی برای تحلیل تاثیر تصمیمات مدیریتی است تا بتواند تغییرات مهم در مدل کسب و کار را به شیوه ای اثربخش مدیریت نماید.