سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین رسولی – بخش محصور سازی مغناطیسی، مرکز تحقیقات گداخت هسته ای سازمان انرژی اتمی
چاپار رسولی – بخش محصور سازی مغناطیسی، مرکز تحقیقات گداخت هسته ای سازمان انرژی اتمی

چکیده:

در این مقاله نتا یج حاصل از شب یه ساز ی عملکرد مدار کنترل کننده فعال توکامک دم اوند ارائه و با مشاهدات آزمایشگاهی مقایسه شده است و نتایج سـازگار ی بـس یار مناسبی را میان محاسبه و مقادیر اندازه گیری شده برای مکان پلاسمای محصور شده نشان می دهند .