سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مغربی – کارشناسی ارشد عمران؛گرایش آب دانشگاه تربیت مدرس(
سیدعلی اکبر نیشابوری – استاد سازه های هیدرولیکی ؛دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله؛ الگوی جریان آشفته دریک فلوم قوسی با زاویه مرکزی ۱۸۰ درجه با نسبت انحنا (فرمول در متن مقاله) به صورت دو بعدی متوسط گیری شده در عمق مدل سازی شده است. برای مدلسازی آشفتگی از مدل k −ε متوسط گیری شده در عمق استفاده شده است. حل معادلات به روش المان محدود پیشرفته صورت گرفته و جهت صحت سنجی نتایج حاصل از مدل عددی؛ از نتایج آزمایشگاهی De Vriend 1972 استفاده شده است . مقایسه نتایج حاصله نشان می دهد که نتایج حاصل از مدل عددی؛ انطباق مناسبی با نتایج آزمایشگاهی دارد و مدل مزبور توانایی پیش
بینی میدان سرعت و جریان های ثانویه را در خم ۱۸۰ درجه دارا می باشد.