سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب- دانشگاه شهید چمران اهواز
عماد رضوانی زاده – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل عددی FLUET الگوی جریان و فرسایش در محدوده پایه پل استوانه ای در حالت جریان آب صاف بر روی بستر شنی، تحلیل می گردد . در بررسی فیزیکی الگوی جریان در محدوده پایه پل بدیهیاتی وجود دارد که تلاش محققیقن بر این است که این بدیهیات در مدل های عددی نیز مشاهده و تحلبل گردد . در اینجا به این موارد در خصوص الگوی جریان در محدوده پایه پل پرداخته شده و نتایج حاصل از مدل عددی تحلیل می گردد.