سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عطااله نجفی جیلانی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
داود رحیمی ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، بخش عمران، دانشگاه تربیت م

چکیده:

بندر انزلی به عنوان یکی از پایان ههای مهم دریایی کشور، نقش مهمی را در حمل و نقل آبی دریای خزر ایفا می نماید. با ساخت بندر و همچنین اجرای مو جشکن های شمالی حوضچه، سعی بر آن بوده که محیطی مساعد و ب یتلاطم برای لنگراندازی کشت یها جهت بارگیری و تخلیه بار ایجاد شود. آشفتگی داخل حوضچه های بنادر یکی از مهمترین عواملی است که در انتخاب محل ساخت و تعیین طرح بهینه بنادر در ارتباط با معیارهای از پیش تعریف شده برای آشفتگی 1 قابل قبول موج، در نظر گرفته می شود. با توجه به هندسه بندر انزلی و احتمال زیاد وقوع پدیده تشدید در بندر مذکور، در این تحقیق به بررسی دقیق این پدیده پرداخته شده است. در ابتدا به مدلسازی عددی نفوذ امواج بلند به داخل بندر به ازای طیف وسیعی از پارامتر اصلی موثر که پریود موج نزدیک شونده می باشد پرداخته شده است و میزان و محل وقوع تشدید مشخص و نتایج حاصله مقایسه گردیده است و در نهایت پریودی که تشدید بیشتری ایجاد می کند مشخص شده است.