سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی مهنما – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه گیلان – دانشکده فنی
نیما امانی فرد – دانشیار – دانشگاه گیلان – دانشکده فنی

چکیده:

در این مقاله از یک الگوریتم SPH تراکم ناپذیر برای شبیه ساز امواج سطح آزاد استفاده می شود. روش SPH یک تقریب لاگرانژی بدون شبکه است که قادر به مدلسازی تغییرات وسیع سطح ازاد سیال با دقت قابل قبولی می باشد. در این روش معادلات بقای جرم وممنتوم سیال با استفاده از یک الگوریتم جدید سه مرحله ای محاسبه می شوند. در مرحله اول نیروهای حجمی لحاظ می گردد. سپس تاثیر ویسکوزیته بدون اعمال تراکم ناپذیری بر سیال وارد شده و در مرحله آخر با اصلاح انحراف چگالی از مقدار اولیه و محاسبه فشار از معادله پواسون ، شرط تراکم ناپذیری بر سیال اعمال می شود. مقایسه نتایج حاصل با داده های ازمایشگاهی و نتایج بدستآمده از روش SPH تراکم پذیر ضعیف، دقت بالای الگوریتم ارائه شده را نمایان می سازد.