سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر سیفی پور – دانشگاه آزاد واخد شهر مجلسی
منصور طالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمچلسی
بهنام خسروی – جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

در کاربردهای صنعتی جهت بهبود انتقال حرارت روش های متعددی پیشنهاد شده است که یکی از این روش ها، استفاده از نانو سیالات است که خواص مطلوب تری نسبت به مایع پایه (آب خالص) دارند . از این رو با توجه به کاربرد فلز برنج در مبدل ها حراراتی و سیستم های تجهیزات تبرید د راین کار به شبیه سازی عددی انتقال حرارت استوانه ای برنجی غوطه ور در حوضچه پر شده از سیال پرداخته می شود شبیه انرزی بدین صورتانجام شده که یک میله سیلیندی شک که در فشاراتمسفر قرار دارد حرارت داده شده و سپس بداخل مایع خنک کننده داخل حوضجه قرار داده می شود . رای خنک کردن این استوانه از آب خالص و نانو سیال آب _ اکسید سیلیس با غلظت های مختلف که دمای آنها نزدیک دمای اشباع است استفاده می شود . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که انتقال حرارت نانو سیال نزدیک به آب خالص است نتایج باکار آزمایشگاهی مشابه مقایسه و مطابقت خوبی دارد در این مقالیسه نتایج تفاوت های نیز بدست آمده که به دلیلی رسوب نانو ذرات بروی سطح می باشد که باعث تسریع انتقال حرارت و کاهش زمان انتقال حرارت و افزایش شار حرارتی شده است .