سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسلم مظاهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
منصور طالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمچلسی

چکیده:

در این پژوهش به بررسی و شبیه سازی عددی جریان گاز طبیعی بعد از دبی توربینی و قبل از ورود به درایرهای جایگاه CNG پرداخته شده است و هدف حذف و کاهش تاثیرات کارکرد کمپرسور در جایگاه CNG روی اندازه گیری دبی سنج توربینی گاز طبیعی و کاهش خطای اندازه گیری تا محدوده 2 درصد تعیین شده در استاندارد IGS می باشد . دربی سنج های توربینی نسبت به جریانهای پالسی، نبضی و تغییرات ناگهانی فشار بسیار حساس می باشند در ایستگاه های اندازه گیری شرکت گاز که قبل از جایگاه های CNG قرار دارند به علت تاثیر کارکرد کمپرسور در هنگام فشرده سازی گاز طبیعی ، روی پروفایل جریان گاز و ایجاد پیچش در جریان گاز و از بین رفتن نیم رخ سرعت توسعه یافته در دبی سنج توربینی موجب ایجاد پالسهای کاذب و ایجاد اختلاف در اندازه گیری گاز عبوری در دبی سنج توربینی شرکت گاز و میزان گاز فروخته شده در جایگاه ، می گردد . مدل سازی معادلات حاکم برای جریان تراکم پذیر با فرض جریان لزج و متالطم و عدم لغزش روی دیوارها حل گردیده و معادلات تلاطم همراه دستگاه معادلات ناویر استوکس حل گردیده است، به علت وجود پیچش در ریان از مدل K-e جهت مدل تلاطم استفاده گردیده است و دیواره تجهیزات دما ثاب و هم دما با محیط در نظر گرفته است.