سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن مغربی – کارشناس ارشد عمران گرایش آب ؛ دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری – استاد سازه های هیدرولیکی ؛ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله به شبیه سازی مهاجرت در رودخانهی کارون پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات میدانی موجود در فاصلهی زمانی بین سال های ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۱ استفاده شده است. برای شبیه سازی از قابلیت های مدل عددی CCHE2D استفاده شده است. برای شبیه سازی میدان جریان از هیدروگراف رودخانهی کارون در حد فاصل سال های طرح استفاده شده است.برای شبیه سازی آشفتگی از مدل k −ε متوسط گیری شده در عمق و برای شبیه سازی انتقال رسوب از معادلات غیر متعادل انتقال رسوب استفاده نموده ایم و نهایتا برای شبیه سازی فرسایش کناره ای از مدل Osman and Throne1982 استفاده شده است. مقایسه نتایج میدانی و خروجی های حاصل از مدل عددی؛ بیانگر دقت مناسب نرم افزارCCHE2D در پیش بینی مهاجرت رودخانه ای می باشد