سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم حیدری نژاد – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، بخش مهندسی مکانیک
محمودرضا سلیم شیرازی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، بخش مهندسی مکانیک
شهرام دلفانی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، بخش تاسیسات
نوید نوری – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، بخش تاسیسات

چکیده:

در پژوهش حاضر یک چرخه کامل سیستم سرمایش تشعشعی بصورت تئوری و آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا سیستم سرمایش تشعشعی به عنوان یکی از سیستم های سرمایش غیر فعال معرفی شده است. برای دفعحرارت از تشعشگر فلزی از روشی که مبتنی بر استفاده ازکلکتورهای صفحه تخت خورشیدی در شب برای ایجاد سرمایش است استفاده شده است. پس از انجام مدلسازی تئوری، یک چرخه سرمایش تشعشعی شامل مخزن ذخیره و تشعشعگر شبانه به صورت آزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این آزمایشات برای بررسی اعتبار مدل تئوری استفاده شده و نشان داده شده که استفاده از مدل گذرا منجر به جوابهای دقیقتری خواهد شد. همچنین اگر مقدار دبی جرمی به نسبت کم باشد تشکیل لایه های حرارتی در مخزن ذخیره اجتناب ناپذیر است. بر همین اساس استفاده از مدل مخلوط کامل در مدلسازی مخزن ذخیره منجر به خطا در برآورد دمای آب موجود در آن شده و دما را کمتر از انچه در عمل اتفاق می افتد نشان خواهد داد.