سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد حسینی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
حمیدرضا مشایخی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی عددی پتانسیل الکترواستاتیکی خنک کننده ترموالکتریکی در وضعیت تعادل بدون اعمال ولتاژ) ارائه می گردد. برای بدست آوردن نمایه پتانسیل الکترواستاتیکی قطعه، ابتدا معادله دیفرانسیل پواسون تجزیه شده و بصورت معادله جبری نوشته می شود. با نوشتن یک معادله جبری برای هر نقطه از شبکه خنک کننده ترموالکتریکی و با در نظر گرفتن شرایط مرزی مناسب، به یک دستگاه معادلات جبری خطی رسیده و از حل آنها با استفاده از نرم افزار MATLB پتانسیل الکترواستاتیکی قطعه بدست آمده است.