سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن سلطانی گردفرامرزی – شاهین شهرشرکت صنایع هواپیماسازی ایران هسا
داریوش چهارده معصومی –
حامد میرابیان –

چکیده:

دراین مقاله یک مدار هیدرولیک شامل یک جک که با سرعت آن با شیرتناسبی کنترل جراین و جهت آن با شیر کنترل جهت تنظیم می شود درمحیط سیم هیدرولیک از نرم افزار متلب شبیه سازی شده است درادامه تاثیر اغتشاشات درسرعت دورانی پمپ هیدرولیک درسرعت جک بررسی شده و برای رفع آن از نباره استفاده شده است همچنین انباره در دو نقطه از مدار نصب شده و نمودارهای خروجی سرعتجک به صورت مجزا رسم و مقایسه شده اند نتیجه این شبیهس ازی ها نشان میدهد با استفادها ز انباره قبل از شیر کنترل جریان به خوبی می توان نوسانات سرعت ورودی را جبران سازی کرد.