سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین عباسی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمهدی حسینی جناب – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی قدیمی جورکویه – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نرجس جواهری – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سیستم معادلات ولاسوف – پواسون با استفاده از روش مشخصه ها شبیه سازی شده است . برای حل معادلات مشخصه، روش پرش قورباغه ای – ذوزنقه ای به کار برده شده است . دقت زمانی روش، از مرتبه ی دوم ارتقا یافته است و دقت مکانی آن از مرتبه ی چهار می باشد . خطای شبیه سازی در برقراری پایستگی انرژی و آنتروپی به کمتر از یک در صد محدود شده است . پدیده های مشاهده شده نظیر ناپایداری دو جریانی ، میرایی لاندائو و تولید مدهای BGK با نتایج نظری و شبیه سازی های گزارش شده در تطابق خوبی است