سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تهمیه جلالی – گروه فیزیک ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز
مرتضی زرگر شوشتری – گروه فیزیک ، دانشگاه شهید چمران ، اهواز

چکیده:

در این مقاله، روش دوبعدی تفاضل متناهی بازه زمانی ) ) 2D-FDTD با استفاده از گذردهی مؤثر روی مرزهای دیالکتریک ارائه می گردد . برای بررسی اعتبار این روش، از موجبر خمیده 60◦ بلور فوتونیک بهینه استفاده شده است . میزان عبور به دست آمده، بخوبی در توافق با روش های شبیه سازی دوبعدی دیگر نظیر روش دوبعدی المان مرزی2D-FEM و روش دوبعدی چندقطبی چندتایی2D-MMP می باشد .