سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نادر شیردل – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اصغر اکبری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

اولین گام در بهره گیری از امواج UHF در آشکارسازی تخلیه جزئی شبیه سازی انتشار امواج UHF ناشی از تخلیه جزئی می باشد دراین مقاله ضمن بررسی مطالعات انجام شده دراین زمینه شبیه سازی جدید ی در نر مافزار CST انجام شده است برای انجام شبیه سازی سه حالت مختلف در نظر گرفته شده است ابتدا تانک ترانسفورمر را بدون در نظر گرفتن روغن و اکتیو پارت ترانسفورمر که در اکثر مطالعات انجام شده چنین حالتی لحاظ شده است در نظر گرفتیم. سپس در حالت دوم روغن نیز لحاظ گردید و نهایتا در حالت سوم کلیه اجزا داخل تانک ترانسفورمر در نظر گرفته شد. شبیه سازی ها نشان میدهند که انتشار امواج UHF بدون در نظر گرفتن اکتیو پارت ترانسفورمر رفتاریکاملا متفاوت با حالتی که اکتیو پارت موجود است خواهد داشت.