سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی نفت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحق
سعید جمشیدی – دکتری مهندسی نفت،عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی ونفت دانشگاه صنع
محسن مسیحی – دکتری مهندسی نفت،عضوهیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی ونفت دانشگاه صنع

چکیده:

پدیده مخروطی شدن درمخازن نفتی و گازی عموما تحت تحت رانش آب و کلاهک گازی رخ می دهد. مخروطی شدن آب درچاه های نفتی وگازی ایران یکی ازمسایل و مشکلات اساسی است که برتولید نهایی، افزایش هزینه های عملیاتی و بروز مشکلات زیست محیطی تاثیر فراوانی دارد. بیش از شروع تولید ازمخزن سیالات مخزنی تحت شرایط تعادل بوده و سطح تماس آنها بدون تغییراست اما باتولید از مخزن هنگامی که نیروی ویسکوزدرجهت عمودی برنیروی ثقلی غلبه می کند جابه جایی سطوح تماس و پدیده مخروطی شدن رخ می دهد. مشکل تولید آب یکی از مشکلات اساسی مسائل زیست محیطی مرتبط با تولید نفت و گاز، در حین بهره برداری می باشد. آب تولیدی شامل شوری بسیار زیاد، مواد شیمیایی، ترکیبات فلزی و آلوده شده به ترکیبات نفتی می باشد که دارای اثرات مخرب زیست محیطی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیقات نشان می دهدکه این پساب ها یکی از مهمترین پیامدهای زیست محیطی منطقه است که باعث آلودگی آب دریا، خاک و پیامدهای بعدی آن می شود. موارد متعددی جهت مدیریت تولید آب ناخواسته وجود دارد که در این مقاله اقدامات قبل وبعد از حفاری چاه جهت پیشگیری از مخروطی شدن آب در چاه های افقی مخازن نفتی ایران مورد مطالعه قرار گرفته شده است وبه ارئه راهکارهایی جهت جلوگیری از تولید آب پرداخته شده است ودر نهایت با استفاده از نرم افزارECLIPSE شبیه سازی صورت گرفته است.برای کنترل و حذف آثار زیانبار ناشی از فعالیت های نفتی و تولید آب در منطقه، در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در فرآیندها، خرید یا طراحی تجهیزات جدید، استفاده از روش های مختلف از جمله تولید با دبی کمتر از دبی بحرانی ،تکمیل دوگانه چاه ،طول چاه افقی،کنترل ستیغ آب بوسیله حفر چاه زاویه زیاد،مشبک کاری نا متقارن ونصب stinger برای اجرای پروژه های پاکسازی محیط و انجام اقدامات اصلاحی ضروری است.