سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام رضائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- کارشناس امور بازرسی فنی و پایش وضعیت شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
سیروس ارشادی – استادیار دانشکده ی مهندسی عمران ، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

عملکرد مخازن فولادی در زلزله های مختلف حاکی از آن است که این سازهها در برابر زلزله آسیب پذیر هستند. از آنجاییکه در بسیاریاز موارد این مخازن حاوی مواد سمی و یا اشتعال پذیر هستند، با آزاد شدن محتویات داخل مخزن به علت شکست یا انهدام آنها درهنگام زلزله، می توانند باعث ایجاد خسارات مالی و زیست محیطی فراوانی شوند. در کنار آسیب های مکانیکی مثل کمانش، واژگونی وپارگی بدنه مخزن، اسلاشینگ نیز از پدیده های مهمی است که می تواند باعث سرریز شدن سیال و خرابی سیل (در مخازن دارایسقف) شده و شرایط بروز آتشسوزی را فراهم آورد. در این مقاله رفتار ارتعاشی یک نمونه مخزن مازوت مورد استفاده در نیروگاه بندرعباس با تحریک زلزله طبس سال 1978 ، با استفاده از کوپل نرم افزارهای CFX و Transient Structural در محیط Workbench ANSYS شبیهسازی و تحلیل شده است. با توجه به ارتفاع امواج مربوط به sloshing در مخزن و الزامات استاندارد API-650، حداکثر ارتفاع مجاز پر کردن مخزن و حداقل ارتفاع مجاز سقف برای وضعیت های مختلف پرشدگی مخزن محاسبه شده است. نتایج تحلیل مخزن حاکی از آن است که حداکثر ارتفاع مجاز مازوت داخل مخزن حدود 14/46 متر و معادل 91% ظرفیت آن می باشد.