سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل حیدری – آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوسنگرد، سوسنگرد، ایران
سیدمحسن هاشمی – آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوسنگرد، سوسنگرد، ایران
پیمان جلالی – آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوسنگرد، سوسنگرد، ایران

چکیده:

ارزیابی الگوریتم های تکاملی فرآیندی مبهم است که نیازمند روش های اکتشافی می باشد پارامترهای وابسته دراین الگوریتم متعدد و متنوع هستند. برخی از این پارامترها تصادفی اند که این امر خود حلیل روش را پیچیدهتر می کند تحلیل الگوریتم غالبا برپایه روش های سوری استوار است که شبیه سازی شرایط تصادفی را دشوار می کند. مهمترین سختی درشرایطی است که چندین متغییر تصادفی نقشی ایفا میکنند. در نین شرایای بهترین ابزار برای مقایسه، مشاهده است. با توجه به اینکه پژوهش پیشرو پژوهشی نو در زمینه خود می باشد. لذا نمونه های قابل مقایسه چندانی در دسترس نمی باشد. در این پژوهش روش ارایه شده برروی نمونه های تصادفی، در اندازه های مختلف اجرا شده و عملکرد الگوریتم بر روی این نمونه ها بررسی می شود. مشاهدات نشان می دهد که هرچه نمونه ها بزرگتر شوند اگر چه بر روی زمان اجرای الگوریتم تاثیرگزار است ولی تاثیر قابل ملاحظه ای درکیفیت خروجی الگوریتم نخواهد داشت