سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا فروزان – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد فصیح فر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد دری – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پیشگیری از وقوع ارتعاشات خود تحریک و ناخواسته ( چتر ) ١ در خطوط نورد سرد ، هموار ه یکی از اهداف مهم محققین صنعت نورد بوده است . مکانیزم بازتولید ، یکی از مکانیزمهای مهم شناخته شده ایجاد چتر در مدلهای چند قفسه ای است که از ارتباط متقابل قفسه ها بر یکدیگر ایجاد می شود . از آنجایی که اکثر محققان این صنعت برای شبیه سازی چتر قسمت فرآیند نو رد و قسمت سازه دستگاه نورد را به صورت مجزا مدل کرده و سپس از ترکیب مناسب این دو مدل مدل چتر مورد نظر خود را استخراج می کنند، در این مقاله ضمن معرفی ندلهای فرآیند و سازه به کار رفته، با به کار گیری مدلهای دو طبقه و چهار طبقه برای سازه دستگاه نورد ، سیستم نورد پنج قفسه ای توسط برنامه های MATLAB وSIMULINK مدل شده است و در هر مورد ضمن بررسی ارتعاشات،سرعت بحرانی وقوع چتر در مدل های مذکور به د ست آمده و با یکدیگر مقایسه شده اند . از طرفی به منظور تحلیل فرکانسی چتر در مدلهای چند
قفسه ای نورد، ارتعاشات چتر ناشی ا ز ورود یک اغتشاش به مدل نورد پنج قفسه ای چهار طبقه به دست آمده ، این ارتعاشات به بازه های ی تقسیم شده، در هر بازه با استفاده از آنالیز fft فرکانس و دامنه مربوط به هر ارتعاش به دست آمده، بر روی نمودارهایی ترسیم شده و با یکدیگر مقایسه شده اند . در پایانضمن تحل یل نمودارهای به دست آمده، از علتهای وقوع چتر در
مدلهای چند قفسه ای، دلایلی بیان شده است .