سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیده شبنم حسینی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
حمید ابریشمی مقدم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله یک سیستم شناساگر جهت تعیین محل دقیق پیچ های قفل شونده در سیستم جراحی ارتوپدی نیل درون اندامی شبیه سازی و ارائه گردیده است. سیستم نیل درون اندامی ابزار جراحی برای درمان شکستگ یهای ران و ساق به صورت بسته م یباشد. به دلیل اینکه تنظیمات سیستم به صورت مکانیکی است، در برخی موارد سیستم در تعیین محل پیچ های قفل شونده ی انتهای نیل دچار خطا می شود. برای برطرف کردن این خطا یک سیستم شناساگر پیشنهاد گردیده است. در شبی هسازی این سیستم شناساگر، از تکنی کهای متداول که در ساخت فلزیاب ها استفاده می شود، بهره خواهیم گرفت. با داشتن سیستم شناساگر در کنار سیستم نیل درون اندامی، میزان خطا در تعیین محل پیچ های قفل شونده در حد قابل قبول قرار خواهد گرفت