سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرجان رجبی – گروه فیزیک، دانشگاه الزهرا(س)
سکینه مینائی فرد –
رضا ثابت داریانی –

چکیده:

مرحله nucleation و رشد حجمی ساختارهای رونشست شده زاویه مایل را با استفاده از روش گامهای تصادفی شبیه سازی نمودیم. آن را برای درک ریخت شناسینانوساختارهای ایجاد شده به کار بردیم. در nucleation، پتانسیل Lennard-Jones برای برهمکنش اتها با یکدیگر استفاده شد. تراکم بسته بندی نانوساختارهای شبیه سازی شده اندازه گیری شد. نتایج ما نشان می دهند که تراکم بسته بندی بوسیله رونشست مایل تشکیل ستونی را کاهش می دهد.