سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریسا کیان مجد – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع فناوری اطلاعات، ارتباطات و امن
حمیدرضا شهریاری – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل

چکیده:

سرویس های مکان-مبنا یکی از سرویس های محبوب در محیط های محاسبات فراگیر هستند. گرچه این سروی سها با فراهم آوردن امکانات پیشرفته راحتی بیشتر را برای کاربران خود به ارمغان آورد هاند اما آسیب پذیری های جدیدی ایجاد کرد هاند که ممکن است به رخنه های امنیتی و حریم خصوصی منجر شوند. در عمل افراد مختلف برداش تهای مختلفی از حریم خصوصی دارند، از این رو مدلی لازم است که در آن کاربران مختلف بتوانند نیازمندی های حریم خصوصی خود را بیان کنند و ساز و کارهایی برای اعمال آن ها وجود داشته باشد. در این مقاله بعد از معرفی چارچوبی برای بیان ترجیحات حریم خصوصی کاربران، راهکاری برای اعمال این ترجیحات ارائه می شود. در این راهکار ابتدا کاربران درخواست های خود را برای یک موجودیت واسط (گمنام کننده) ارسال م یکنند که آن نیز با اعمال یک الگوریتم گرو هبندی درخواست های جمع آوری شده در یک بازه زمانی معین را به گون های گروه بندی می کند که در هر گروه نیازمندی های حریم خصوصی همه کاربران عضو آن گروه برآورده شود و سپس درخواست های هر گروه را در قالب یک درخواست عمومی برای فراهم کننده سرویس ارسال می کند. همچنین با استفاده از تبدیل هیلبرت روشی برای کمینه کردن مساحت متوسط نواحی عمومی درخواس تها و در نتیجه کاهش هزینه ارتباطی و پردازشی و افزایش دقت پاسخ ها ارائه شده است.