سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه السادات زرگر – آموزش و پرورش سمنان- آموزگار ، شهرستان محل خدمت:سمنان
کبری فاضلی کبریا – دبستان حبیب بن مظاهر ،فوق لیسانس، آموزش و پرورش ، شهرستان محل خدمت:سمنان

چکیده:

انسان برای رسیدن به اهداف خود نیاز به سبک زندگی دارد، سبک زندگی است که میتواند انسان را به اهدافش برساندیا از دست یابی به آن باز دارد. بحث سبک زندگی توسط مقام معظم رهبری در فضای گفتمانی کشور بیان شدو با طرحپرسشهای زیادی ضرورت پرداختن به آن را تبیین نمودند. ایشان نکاتی را از قبیل مفهوم واهمیت سبک زندگی، نقشسبک زندگی اسلامی در پیشرفت وتمدن اسلامی و آسیب های آن در حوزه ی فرهنگی بیان نمودند. تحقیق حاضر درپی شناخت آسیب های فرهنگی و راه حل آن در سبک زندگی اسلامی با تأکید بر نظرات مقام معظم رهبری است کهبا جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و تحلیل سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری می باشد.