سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آزاده میربهاء – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
چرخچیان – استادیار وعضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه هنرو معماری استان قزوین

چکیده:

معماری تجلی دهنده برخی از مفاهیم، ارزش ها، باورها و اندیشه ها است.کاربران آن، معماری را درکالبد آن نمی بینند بلکه آن را نمودی از معانی پر رمز و راز می دانند. دراین جا شیئ یا اثر هنری ابزاری است برای رساندن پیام های معنوی، دراین میان معماری ایرانی اسلامی نیز از جمله نگرش هایی است که به دنبال خلق معنا از طریق معماری بوده که از مهمترین اصول و مفاهیم آن در رابطه با وجود مطلق و اصل وحدت است. در این مقاله به شناخت معماری ایرانی اسلامی پرداخته می شود. پرسش های اصلی که مطرح می شود آن است که اصول بنیادی در معماری ایرانی اسلامی دارای چه مواردی است و عناصر کالبدی آن کدامند. همچنین چه عواملی سبب تغییر و دگرگونی در این معماری در دوران معاصر شده است. برای پاسخ به این سؤالات، با استفاده از روش مطالعات موردی و مرور منابع و نظریات موجود، می توان در مورد ویژگی های معماری ایرانی اسلامی و چگونگی تغییر و تحول در آن، اطلاعاتی کسب نمود. هدف از این مطالعات، استفاده از مفاهیم برگرفته از معماری ایرانی اسلامی و استفاده از فرم ها و اشکال مربوط به آن در فضای معماری می باشد . نتایج حاصل از این مطالعات می تواند مورد استفاده قرار گیرد و از پتانسیل های معماری ایرانی اسلامی می توان در ساخت و سازهای امروزین بهره گرفت. گسترش استفاده از اصول مربوط به این معماری در ساخت بناها و شناساندن آن به جامعه از عواملی است که کمک می نماید معماری ایرانی اسلامی، هویت گذشته خود را بازیابد