سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عزت الله مافی – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی باقری –
روح الله خیام پور –

چکیده:

معماری پایدار یکی از مباحثی است که اخیرا در کشور ما مطرح شده است و مورد توجه قرارگرفته است نگاهی گذرا به معماری بومی مناطق مختلف ایران حکایت از شناخت خصوصیات محیطی به خصوص پهنه های اقلیمی متنوع ایران و چاه اندیشی هوشمندانه نیاکان ما برای استفاده هرچه بیشتر از مواهب طبیعت و مقابله با مشکلات و ناهنجاریهای اقلیمی – محیطی دارد معماری بومی لارستان شهری که واجدارزش ، هویت معماری و شهرسازی و از نقاط شاخص در جنوب استان فارس می باشد دقیقا منطبق با شرایط محیطی و اقلیمی بوده و دارای هویت خاص منطقه خود می باشد بنابراین شناخت این معماری و راهکارهای بومی آن زمینه ارزشمندی برای استفاده از انها در فضاهای جدید ایجاد م یکند دراین تحقیق معرفی و شناخت ارزشها و کیفیتهای کالبدی به کاررفته در معماری بومی لارستان با هدف کاربرد این راهکارها ی اقلیمی – کالبدی جهت طراحی پایداردراین منطقه مطرح می شود در این راستا نمونه های باارزشی از معماری مسکونی لارستان به عنوان مجموعه ای با هویت و باسابقه تاریخی طولانی در منطقه جنوب استان فارس انتخاب معرفی و تحلیل شده پس از بررسی مقایسه و تحلیل ویژگیهای آنها راه کارهای اقلیمی – بومی مناسب جهت طراحی دراین بافت ارائه شده است.