سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

معصومه بقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ناهید سرلک – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مریم اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مریم حاجی صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی_دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

دیده نوجوانی با این پرسش اساسی همراه است که نوجوان از خود می پرسد من کیستم این پرسش را که چندسال ادامه خواهد یافت جستجوی هویت می نامند درواقع مساله این است که چه می شود که هیچ فردی نه مانند کسانی میشود که قبل از او درانی جهان زیسته اند و نه مانند کسانی خواهد شد که پس ازاو به این جهان خواهند آمد نوجوانی که با این پرسش اساسی روبروست می داندکه بزودی باید مسئولیت زندگی خویش را شخصا برعهده گیرد و از خود می پرسد باید چگونه زندگی کنم؟ چه حرفه ای را باید انتخاب کنم؟ درارتباط با جنس مخالف و زندگی خانوادگی آتی چه خواهم کرد؟ با کدام باورهاو ارزشها باید زندگی کنم ؟ جوانانی که از شاکله هویتی مستقل و ارزشمندی برخوردارند درچالشهای مهمزندگی دچاربن بست نمی شوند و راه برون رفت از آن را می شناسند ولی آنان که خود را گم کرده اند و از اصل خویش بازمانده اند درسبک وزنی و بی هویتی انحطاط و سقوط گرفتار میشوند و ازجوانی و عمر خویش طرفی نمی بندند.