سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی ناصری – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید نادری – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی شهریارشاه حسینی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سرعت و دقت همواره در شناسایی رادارها مد نظر محققین و صاحب نظران مربوطه بوده و می باشد. در شناسایی رادارهااز یک یاچند مشخصهاز مشخصه های پالس استفاده می گردد. روشهایی که تنها ازمشخصه زمان ورود پالس برای شناسایی استفاده می کنند از دقت بسیار خوبی برخوردارند ولی بدلیل اینکه حجم محاسبات تسلسلی انها زیاد است مدت زمان زیادی به خود اختصاص می دهند بصورتی که اینمسئله باعث شده است علی رغمدقت بسیار خوب این روشها نتوان از انها در سیستمهای بلادرنگ استفاده نمود. درا ین مقاله پردازندهسیستولیکی طراحی می گردد که با عملیات ماتریسی روی ماتریس اختلاف زمان ورود پالسها (با ابعاد بزرگ)، با دقت و سرعت قابل توجه ای به شناسایی رادارها می پردازد. بزرگ بودن ماتریسها باعث بزرگ شدن آرایه سیستولیکی میشود که خود باعث مشکلاتی از قبیل تاخیر انتشار پالسهای ساعت و عدم فعالیت سنکرون سلولها خواهد شد. دراین مقاله برای غلبه بر مشکلات ناشی ازبزرگشدن آرایه، ابتدا ماتریس اختلاف زمان ورود پالسها را قسمت بندی نموده وسپس طبق الگوریتم های پیشنهادیهر مرحلهمحاسبات روی زیر ماتریسها انجام می گیرد. نتایج بررسیهای انجام گرفته، نشان می دهد پردازنده طراحی شده قادر است بصورت بلادرنگ و با دقت بسیار خوبی به انجام عملیات شناسایی رادارها بپردازد.