مقاله شناسايي فون پرندگان پارک ملي ساريگل در شمال شرق ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1393 در زيست شناسي جانوري از صفحه 93 تا 99 منتشر شده است.
نام: شناسايي فون پرندگان پارک ملي ساريگل در شمال شرق ايران
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرندگان
مقاله پارک ملي ساريگل
مقاله شهرستان اسفراين
مقاله شمال شرق
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كفاش انوشه
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: تقديسي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرندگان بخش عمده مهره داران ايران را تشکيل مي دهند و در سطح وسيعي از مناطق خشک و بياباني، نواحي جنگلي، سواحل، جزاير، درياچه ها و ساير نقاط کشور پراکنده اند. با توجه به اينکه پرندگان از عناصر عمده اغلب اکوسيستم هاي دنيا به شمار مي روند، هدف اين مطالعه شناسايي پرندگان پارک ملي ساريگل مي باشد که به عنوان يکي از مهمترين مناطق حفاظت شده در شمال شرق ايران است. اين پژوهش به مدت 1 سال از ارديبهشت ماه 1390 تا ارديبهشت ماه 1391 در اين منطقه صورت گرفت. پارک ملي ساريگل با مساحتي حدود 7200 هکتار در شرق شهرستان اسفراين و در استان خراسان شمالي واقع شده است. شناسايي پرندگان براساس پرواز، رنگ، اندازه، رفتار و صدا با استفاده از دوربين هاي دوچشمي 40 *10 انجام شد. براساس نتايج بدست آمده 57 گونه پرنده (5، 10 درصد از پرندگان ايران) شناسايي شد که که سي و شش گونه متعلق به راسته گنجشک سانان (Passeriformes)، چهار گونه متعلق به راسته کبوتر سانان (Columbiformes)، سه گونه متعلق به راسته سبزقبا سانان (Coraciiformes)، دو گونه متعلق به راسته ماکيان سانان (Galliformes)، دو گونه متعلق به راسته پرستوسانان (Apodiformes)، دو گونه متعلق به راسته جغدسانان (strigiformes)، شش گونه متعلق به راسته عقاب سانان (Falconiformes)، يک گونه متعلق به راسته شبگردسانان (Caprimulgiformes) و يک گونه هم متعلق به راسته کوکوسانان (Cuculiformes) مي باشد.