سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
سیدحمید متین خواه – استادیار جنگلداری
سیدجمال الدین خواجه الدین – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری

چکیده:

مناطق خشک و نیمه خشک جهان با ویژگیهایی نظیر لخت بودن سطح خاک مقدار کم بارندگیسالیانه ولی با شدت زیاد و قطراتی با انرژی بالا و همچنین فعالیت شدید گسترده و دائمی باد مستعد فرایند بیابان زایی بوده و از سویی دیگر چرا ی مفرط استفاده های غیراصولی و بی رویه از منابع طبیعی و فعالیتهای مخرب بشری زمینه را برای تخریب اراضی توسط فرایند فرسایش بادی فراهم ساخته است گردوغبار ناشی از فرسایش بادی نیز سلامتی انسان ها و حیوانات را به مخاطره انداخته و باعث کاهش در کیفیت هوا می شود بهترین و موثرترین روش کنترل فرسایش بادی پوشاندن سطح زمین توسط پوشش گیاهی طبیعی است وجود پوشش گیاهی باعث کاهش سرعت و نیروی فرسایندگی باد می شود دراین تحقیق تعیین خصوصیات خاکشناسی و فیزیوگرافی گیاه قیچ در منطقه رامشه استا ن اصفهان انجام شده است به این منظور تعداد 60 پلات در مناطق دارای پوشش مناسب پوشش متوسط و فاقد پوشش قیچ مستقر شد.