سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کارولووکس – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی – دانشگاه تهران
علی عیسی پور – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

مجموعه های فازی نخستین بار توسط پرفسور لطفی زاده درسال ۱۹۶۵ ارائه شد وهدف از ارائه مجموعه های فازی ایجاد روش نوین در بیان عدم قطع یقین ها و ابهامات روزمره بوده است . منطق فازی با ارائه نگرشی نوین در بیان عدم قطع یقین ها و ابهامات روزمره بوده است . منطق فازی با ارائه نگرشی نوین در برخورد با مسئله عدم قطع یقین و نامعینی، این امکان را بوجود آورده که بتوانیم کنترل کننده هایی طراحی که مشابه عملکرد انسان ، بامشکلات برخورد نماید . در این مقاله به بیان منطق فازی و شناسایی سیستم بر اساس این منطق خواهیم پرداخت واین روش را درشناسایی درام بویلر نیروگاه بعثت بکارخواهیم برد .