سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه عسگریان دهکردی –
سیده فاطمه میری –
بهمن خسروی پور –

چکیده:

رسیدن به خودکفایی استقلال و توسعه ی پایدار روستایی و توسعه کشاورزی مستلزم مشارکت اقشار مختلف جامعه در فعالیت های اقتصادی تولیدی اجتماعی و فرهنگی است از آنجا که زنان و بویژه زنان و دختران روستایی درصدقابل توجهی بیشتر از نیمی از نیروهای فعال جامعه را به خصوص در بخش روستایی و کشاورزی تشکیل میدهند مشارکت آنان درعرصه ی تولیدات و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی اهمیت فوق العاده ای را دارا می باشد از طرفی دختران جوان روستایی همان زنان آینده ی جامعه روستاییم ی باشند که چنین نقش ارزنده ای را ایفا خوهند کرد و برای ایفای نقش خود در جنبه های مختلف نیاز به آگاهی دانش اطلاعات و مهارت دارند لازم است برای دستیابی آنان به این توانایی ها برنامه ریزی های لازم و مناسب انجام شود. یکی از این برنامه ریزی ها و کارهای انجام شده استفاده از زنان و دختران تسهیل گر روستایی است که دراین میان نقش مهمی را در زمینه افزایش آگاهی و مشارکت آنان ایفا می کند این مقاله به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب مجلات و سایر اسناد مکتوب و همچنین سایت های فارسی و لاتین تدوین شده استو تلاش دارد ضمن معرفی جایگاه و نقش مهم تسهیلگران درروستا به عنوان پیشگامان نهادینه شدن خود اتکایی و توسعه روستایی به اهمیت و نقش زنان تسهیلگر روستایی و افزایش میزان مشارکت آنان در برنامه های توسعه ای پرداخته و در خاتمه راهکارهای لازم جهت ورود آنان دراین عرصه راارایه نماید.