سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرستو کفیل – دانشگاه علم و صنعت-گروه کامپیوتر
محمود فتی – دانشگاه علم و صنعت – گروه کامپیوتر
پیام گوران – دانشگاه تبریز- پردیس بین المللی ارس-گروه علوم کامپیوتر

چکیده:

شبکه های بین خودرویی مبنای سیستم های نقلیه هوشمند هستد که برای ارتباط بین خودروها و کنترل ترافیک اختصاص یافته اند. امار روزانه ی تصادفات در خیابان ها مهندسان را بر این داشت که به طراحی خودرو هایی بپردازند که بتوانند با سیستم هوشمند حرکت کنند و در حین حرکت اطلاعات ترافیکی و امنیتی را با تجهیزات کنار جاده ای و خودرو های دیگر مبادته نملیند تا سفری ایمن داشته باشند.ماهیت بی سیم این شبکه ها امنیت این شبکه ها را در برابر مهاجمان شبکه به مخاطره انداخته است. حمل سایبل یکی از این حملات است که خودروی مهاجم با جعل هویت خودرو ها سعی در استفاده ی غیر منصفانه از منابع شبکه را دارد و سعی می کند تا با هویت خودرو های دیگر امنیت شبکه را بر هم ریزد به طوری که مسبب آن خودروهایی که هویتشان به سرقت رفته به نظر برسند.در این مقاله در ابتدا سعی در تعریف عملکرد این شبکه ها و حملات انها داریم سپس به پیشگیری از حملات سایبل با یک روش بدیع بر مبنای یک پروتکل ایمن می پردازیم تا حریم خصوصی خودرو ها حفظ شود.روش ما با کمرین تجهیزات و در کمترین زمان دفاع از سایبل را تضمین می نماید.همچنین با زیاد شدن مساحت سناریوی ما بهترعمل می کند که این موارد نقاط قوتی نسبت به روش های بررسی شده به شمار می آید.