سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد معزز – کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور ویرا کنترل کوار
محمد حسین صبحیه – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از رویکردهای مورد استفاده در ساخت نیروگاه ها استفاده از رویکرد تامین مالی پروژه یی می باشد که عمدتا با نظام های اجرایی BOO و یا BOT انجام می گیرد. این رویکرد دارای ریسکهای متنوعی برای ارکان پروژه می باشد که بدون شناسایی و مدیریت این ریسک موفقیت این پروژه ها با چالش روبرو می شود از این رو مدیریت ریسک دراین پروژه ها از اهمیت خاصی برخوردار است بیمه به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال ریسک می تواند نقش به سزایی درکاهش دادن ریسک های متنوع این پروژه ها داشته باشد بیمه نه تنها می تواند ریسکهای شرکت پروژه و پیمانکاران را کاهش دهد بلکه می تواند به عنوان یک ابزار تضمینی مطمئن نقش مهمی درجذب وام توسط بخش خصوصی داشته باشد دراین مقاله ریسکهای پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی پروژه هایی که با نظامهای اجرایی BOT,BOO توسط بخش خصوصی اجرا می شوند شناسایی می شوند همچنین انواع بیمه های موجود در صنعت بیمه بررسی و معرفی گردند.