سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید مجتبی حسینعلی پور – عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی
نیلوفر خلیلی جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی
امیر حسین محبی فر – کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مدیریت ریسک درواقع شناسایی اثر حوادث احتمالی بر اهداف پروژه و مدیریت این حوادث به نحوی است که اثار مثبت حداکثر واثار منفی این حوادث حداقل گردد. اهداف اصلی پروژه ها قالبا در چارچوب زمان هزینه و کارایی بررسی می گردد در پروژه های چند وجهی و فرابخشی که تعریف اهداف اصلی در چارچوب های پیش گفته امکان پذیر نمی باشد شناسایی ریسک های کلیدی منوط به تعریف این اهداف در قالب عوامل کلیدی موفقیت پروژه می باشد در پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده که پروژه هایی پیچیده چند وجهی و فرابخشی می باشند نه فقط خصوصیات کالبدی بلکه دارای ابعاد قوی اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و زیست محیطی هستند و تعریف اهداف در قالب زمان هزینه کارامدی عملا ناممکن می باشد و در تعریف اهداف انها باید عوامل متعددی مدنظر مدیران قرار گیرد در چنین پروژه هایی با توجه به هزینه های زیاد و محیط متغیر که به علت وابستگی به محدودیتها و ذینفعان متعدد نیازهای عملکرد ی ممکن است چندین بار تغییر کند شناسایی و مدیریت موثر ریسکهای کلیدی پروژه اهمیت بسیاری پیدا می کند.