سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
مهدی دشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

در تحقیقات گسترده ای که در باب بین المللی سازی شرکتهای کوچک و متوسط صورت گرفته است مطلب چندانی پیرامون پروسه تصمیم گیری قبل از بین المللی سازی وجود ندارد در حالیکه عدم درک مدیریت ارشد از فرایند تصمیم گیری درمورد بین المللی سازی به ویژه یرای شرکتهای کوچک و متوسط که در آنها تصمیماتی به بزرگی تصمیم در مورد بین المللی سازی به ندرت اتخاذ می شود مشکل ساز است دراین تحقیق با توسل به نظریه های سازمانی و سایر نظریات مربوط به تصمیم گیری استراتژیک مدیریتی فاکتورهای مختلف موثر بر فرایند تصمیم گیری در شرکتهای مصمم به توسعه بین المللی شناسایی شده و مدلی یکپارچه پیشنهاد می شود که در آن تاثیر فاکتورهایی چون محیط رقابتی محیط اقتصادی ، و محیط نهادی بر پروسه تصمیم گیری درمورد بین المللی سازی لحاظ شده است.