سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود جعفرپور – دانشجوی مقطع دکتری مدیریت بازرگانی
مرتضی فیاضی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
محمدمهدی بهرام زاده – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

چکیده:

یکی از گسترده ترین صنایع خدماتی که در طول چند دهه اخیر در کانون توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است صنعت جهانگردی است اما نظر به وجود شیوه های سنتی از یک سو و از سوی دیگر عدم اهتمام جدی به توسعه زیرساختها آنچنان که شایسته است شاهد رشد و توسعه این صنعت در کشور نبوده ایم بگونه ای که سهم کشورمان در بخش گردشگری و توریسم در مقیاس جهانی بسیار اندک است براین اساس درمقاله حاضر به بررسی و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری CRM در صنعت هتلداری به عنوان یکی از بازوان اصلی صنعت گردشگری پرداخته شده است از این رو ابتد از طریق بررسی و مطالعه متون علمی تعدادی از عوامل موثر شناسایی و پس از ان این عوامل از طریق روش تحقیق کیفی مصاحبه با متخصصین دانشگاهی و خبرگان صنعت مورد بررسی دقیق قرار گرفت.