سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا قاری قرآن – دانشگاه تربیت مدرس – معاون شهری شهرداری اصفهان
فرهاد دانشجو – دانشگاه تربیت مدرس
رضا اکبری – دانشگاه آزاد اسلامس واحد علوم و تحقیقات اصفهان
فرشاد جعفری – مسئول آموزش و پژوهش معاونت شهری شهرداری اصفهان

چکیده:

پل فلزی در سال 1336 برروی رودخانه زاینده رود در اصفهان ساخته شد. این پل دارای پنج دهانه می باشد و عرشه پل برروی چهار پایه بتنی در وسط و دو کوله در طرفین پل سوار شده است در راستای طرح بهسازی لرزه ای پلها در شهرداری اصفهان بررسی و مطالعه جامعی برروی این پل انجام گردید. نتایج بازرسی های چشمی و ازمایشهای غیرمخرب حاکی از وجود برخی خرابی ها شامل زنگ زدگی ، شوره زدگی ، ترک، آبشستگی و نشست در بخشهایی از پل بودند همچنین مدل سازی و انالیز کامپیوتر سازه پل با روشهای پیشنهادی ایین نامه FHWA نقاط ضعف سازه تحت بارهای ثقلی بهره برداری و لرزه ای را مشخص نمود سپس براساس نتایج بدست آمده از بازرسی های چشمی، تستهای غیرمخرب و تحلیل سازه پل، جمع بندی و ارزیابی اسیب پذیری پل و نیز ارائه پیشنهادهای بهسازی لرزه ای انجام گرفت.