سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا پیرمرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

چکیده:

هدف این مقاله پیدا کردن یک مدل ساده و قابل اطمینان برای ستون تقطیر می باشد. ستون تقطیر یک سیستم دو ورودی ودو خروجی با رفتار غیرخطی شدید بوده و بنابراین مدلسازی آن بسیار مشکل است. برای مدلسازی ستون تقطیر از مدلسازی ورودی -خروجی که به مدلسازی تجربی معروف است استفاده شده است. ساختار مدلسازیARXبرای مدلسازی انتخاب شده و شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین پارامترهای ساختار فوق استفاده شده است. شبکه عصبی استفاده شده از نوع مستقیم بوده و دارای دو لایه می باشد. برای آموزش شبکه عصبی از روش لیونبرگ – مارکواردت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل به دست آمده به خوبی دینامیکهای سیستم را پیش بینی می کند و اختلاف بین خروجی شبکه عصبی و خروجی مدل تحلیلی بسیار کم است. در نتیجه مدل به دست آمده می تواند جایگزین مناسبی برای رفتار دینامیک سیستم غیرخطی باشد.