سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فواد شیری – دانشگاه صنعت آب و برق- مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران
محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق- مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران

چکیده:

در این مقاله از روش مجموع حداقل مربعاتHankel بهبودیافته برای شناسایی به هنگام نوسانات فرکانس پایین در شبکه قدرت استفاده شده است. سیگنالهای به هنگام سطح گسترده توسط واحدهای اندازه گیری فازوری از باسهای مختلف شبکه جمع آوری شده و به مرکزکنترل ارسال گشته و اطلاعات مدهای نوسانی (دامنه و فرکانس میرایی) سیگنالهای جمع آوری شده با استفاده از این روش استخراج می گردد.در این مقاله سعی شده است تا با ارائه روش نوین برای انتخاب مرتبه سیگنال، دقت شناسایی مدها در حضور نویزهای احتمالی افزایش یابد. روش معرفی شده بر روی سیستم قدرت نمونه ۱۳ باسه (چهار ماشینه دو ناحیه ای) و داده های اندازه گیری شده واقعی توسط واحدهای اندازه گیری فازوری از سیگنال توان خطMalin-Round در شبکه غربی ایالات متحده آمریکا پیادهسازی شده اند. برای ارزیابی کارآیی روش ارائه شده نتایج آن با نتایج بدست آمده از تحلیل پرونی متداول و تحلیل سیگنال کوچک مقایسه شده است.