سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته حقیقی فشی – کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده حفاظت خا ک؛ و آبخیزداری
نادر جلالی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خا ؛ و آبخیزداری

چکیده:

فن آوری دورسنجی علاوه بر در اختیار گذاشتن داده های مختلف مکانی و طیفی، بررسی های پایش محیط (تشخیص تغییرات) را با سرعت و دقت زیادی فراهم می آورد. به دلیل وسعت مناطق برداشت، حمل و انباشتطوفان های گرد و غبار، استفاده از دورسنجی، اجتناب ناپذیر است. مهمترین داده های مورد استفاده در این تحقیق، تصاویر ماهواره ای سنجنده مادیس بودند. بطور کلی تفسیر چشمی تصاویر، با توجه به در دسترس بودن تصاویر رنگی مرکب از سنجنده های آکوا و ترا، با دقت قابل قبولی همراه بود.