سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

کتایون تقی زاده – دکترای معماری.عضو هیئت علمی پردیس هنر های زیبایی دانشگاه تهران
عصمت الله نورزایی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از عوامل موثر درعدم موفقیت پروژه ها فرایند انتخاب سیستم اجرا در پروژه ها می باشد فرایندانتخاب سیستم اجرا و در نتیجه عدم انتخاب مناسب طرفین قرار داد یکعلت اشتباه استراتژیک می باشد که در صورت بروز ان عواقب بسیار بدی در پروژه بوجود خواهد آمد شناسایی چالشهای موجود در سیستم های اجرا قراردادی در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است که در صورت توجه کافی و به بکارگیری آن در پیشرفت مناسب در اجرای پروژههای عمرانی که به نوعی زیربنای توسعه کشور را تشکیل میدهند عواید قابل توجهی را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. دراین مقاله مهمترین چالش های قراردادی سیستم های اجرای درایران با استفاده از مطالعات کتابخانها ی و بررسی ارا خبرگان و کارشناسان کلیدی چندسازمان و وزارت خانه از طریق انجام مصاحبه و استفادها ز پرسشنامه و سپس تحلیل پرسشنامه با استفاده ازنرم افزار SPSS شناسایی گردید که در صورت به کارگیری می تواندعواید قابل توجه و نتایج مثبتی برای افراد زیربط داشته باشد.