سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید حسن پرهیزکار – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت
محمد حسین صبحیه – استاد یار و مدیر گروه مدیریت پروژه و ساخت
حسین اشکوه – دانشجوی دکتری مدیریت پروژه
حسین ریحانی همدانی – مدیر گروه مهندسی مدیریت پروژه

چکیده:

پروژه های عمرانی و ساختمانی درهرکشور بعنوان یکی از زیرساختهای اصلی رشد و توسعه آن کشور مطرح است شواهد موجود بر نقش کلیدی مهندسان مشاور در شکل گیری اینگونه پروژه ها دلالت دارد از این رو ارتقا کیفیت خدمات مهندسین مشاور می تواند به بهبود متناظری در کیفیت و موفقیت پروژه های عمرانی و ساختمانی بیانجامد با این وجود متاسفانه درک صحیحی از این موضوع در عرصه های مختلف علمی و صنعتی کشور وجود ندارد. دراین تحقیق سعی بر ان شده است تا از طریق بررسی های کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته موانع و راهکارهای عمده ارتقا کیفیت خدمات مشاور درمرحله طراحی شناسایی گردند. از مهمترین موانع رعایت کیفیت خدمات مشاور در مرحله طراحی می توان به عدم انطباق طراحی با بودجه پروژه عدم وجود مجریان توانا و دید سیاسی نسبت به پروژههای عمرانی اشاره نمود.