سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهروز گلعین – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
مالک قاسمی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
رضا فیفایی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
جواد فتاحی مقدم – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور

چکیده:

در برنامه های به نژادی مرکبات بعد از دورگ گیری، تشخیص دانها لهای جنسی از نوسلار به منظور حذف گیاهان ناخواسته مشکل است. در این تحقیق به منظور شناسایی دانهال های جنسی از غیرجنسی حاصل از دورگ گیری بین ارقام مینئولاتانجلو در شانگشا با نارنگی های پیج، شانگشا و یونسی و پرتقال های هاملین و مارس (277 نهال) از نشانگرهای SSR استفاده شد. پس از استخراج DNA از نتاج و والدین، واکنش PCR با 4 تا 7 جفت آغازگر SSR برای آنها انجام گرفت. در نهایت در این آزمایش، 136 دانهال دورگ و 30 دانهال نوسلار شناسایی و 61 دانهال با استفاده از این نشانگرها قابل تشخیص نبودند