سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا مهدی – دکتری برنامه ریزی توسعه، دانشگاه شهید بهشتی، ایده اندیشان کارآمد

چکیده:

برای داشتن شهر مناسب و برخوداری از کیفیت زندگی مطلوب، مدیریت توسعه محلات تشکیل دهنده شهر، ضروری است. محله بعنوان کوچکترین واحد و پایه منسجم شهری، دارای نقش و جایگاه ویژه ای در توسعه شهر و مدیریت ابعاد شهری است. بسیاری از شهروندان و ساکنین یک شهر، هویت خود را از محله محل تولد یا محله محل زندگی پیدا می کنند و در مقایسه بین شهر و محله، اولویت را به محله می دهند. از اینرو، رویکرد برنامه ریزی و توسعه محله محور در شهرها بطور عام و در شهرهای بزرگ بطور خاص، یکی از پیش نیازهای ایجاد شهر مطلوب برای شهروندان است. نمادهای محله یکی از عناصر و مولفه های ایجاد علاقه و دلبستگی شهروندان به محله و شهر و بازسازی هویت شهروندان است. با احیای نمادها، می توان به محلات هویت بخشید و از این منظر، شهروندان را نسبت به محل زندگی خود علاقه مند نمود. حس تعلق به شهر و علاقه مندی شهروندان به محل زیست (زیست بوم)، زمینه ای برای مشارکت آنها در مدیریت محله و شهر خواهد بود. در این مقاله، بر مبنای متدولوژی مرور اسنادی و پژوهش میدانی، نقش نمادهای محله ای در هویت بخشی به محلات و شهر شهروندان، بر پایه تجربه های موجود، بررسی و ارائه شده است