سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد عدلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
جعفر حاجی لو – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی
علی ایاسه – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی
سیدصادق سیدلو – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی

چکیده:

ذغال اخته یکی از محصولات باغبانی کشور است که دارای اهمیت زیادی ا زنظر ارزش غذایی و دارویی سودآوری و حتی صادراتی می باشد تولیدات صحیح از نظر کاشت و برداشت اصولی این محصول با ارزش نیازمند تحقیقات گستردها ی می باشد از فاکتورهای مهم و موثر در قدم اول شناسایی ژنوتیپهای موجود و انتخاب ارقام با کیفیت مطلوب می باشد برای اجرای این ازمایش 6 ژنوتیپ تحت شماره های C22 وC21 وC13 وC12 وC2وC1 در شهرستان کلیبر انتخاب و اتیکیت گذاری شدند. ازمایش با 6 تیمار 6 ژنوتیپ و 4 تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد صفات مورد ارزیابی دراین ازمایش بریکس، PH ، میزان قند، ویتامین ث و اسیدیته می باشد نتایج نشان داد که ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر ویژگیهای مورد بررسی با همدیگر اختلاف نشان میدهند