سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهزاد پاشاپور – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران
مجید پرچمی جلال – دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت
عزت اله تقی زاده – استاد یار گروه مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران

چکیده:

مناقصه روش و فرایندی جهت انتخاب بهینه پیمانکاران می باشد در این مقاله نخست عوامل موثر در انتخاب پیمانکاران قراردادهایساخت با کسب ارا خبرگان عرصه ساخت و مناقصه گزاری شناسایی و ضمن طبقه بندی در سه گروه تخصصی پروژه های ساختمانی، راه و ترابری و نیرو، وزن دهی و اولویت بندی گردیده اند سپس در حالت کلی برای تمام پروژه های تحت پیمانهای سه عاملی به کمک تحلیل سلسله مراتبی AHPدسته بندی و برای ارزیابی پیمانکاران پیشنهاد شده است یافته های تحقیق بیانگر آن ست که تاثیرگذارترین معیارها، فاکتورهایی هستند که امکان سنجش توان پیمانکاران را برحسب توان مالی، قیمت ، دانش و تجربه توان تجهیزات و ماشین الات عملکرد قبلی و حسن سابقه توان فنی و تکنولوژیکی به همراه ارائه راه حلها و روشهای فنی ظرفیت و منابع مدیریتی سازمان و متخصصین مدیریت پروژه نظام کیفیت ارزشیابی پروژه های قبل و … فراهم می سازد.