سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد موسی خانی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
شهریار محمدی – استاد یار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
ماندانا مدیری آثاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

یکی از اهداف سازمان ها در دنیای کنونی حرکت به سمت کوچک شدن است و ساختار مجازی یکی از راههای رسیدن به این هدف است از سوی دیگر نرخ بالای شکست پروژه های فناوری اطلاعات موجب شده است که سازمان ها اعم از سنتی و مجازی توجه بیشتری به ریسکهای موجود دراین پروژه ها داشته باشند هدف این مقاله شناسایی عوامل ریسک موجود در پروژه های فناوری اطلاعات در سازمان های مجازی و گروه بندی و اولویت بندی این عوامل می باشد تهیه چک لیست عوامل ریسک و اولویت بندی این عوامل این مزیت مهم را دارد که توجه اولیه سازمان های تحت مطالعه را با توجه به محدودیت زمان ومنابع برروی ریسکهایی که بیشترین تاثیر را در موفقیت سازمان دارد متمرکز کند و مانع از به هدررفتن منابع وکاهش احتمال موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات می گردد. دراین تحقیق با استفاده از روش مورد کاوی در سه سازمان مجازی حوزه فناوری اطلاعات ابتدا ریسکهای موجود دراین سازمان ها شناسایی و با استفاده از روشهای کیفی و گروه بندی و سپس ارزیابی گردیدها ند.